รหัสไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Buri Ram Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดบุรีรัมย์
ในเมือง อิสาณ เสม็ด บ้านบัว สะแกโพรง สวายจีก บ้านยาง พระครู ถลุงเหล็ก หนองตาด ลุมปุ๊ก สองห้อง บัวทอง ชุมเห็ด หลักเขต สะแกซำ กลันทา กระสัง เมืองฝาง คูเมือง ปะเคียบ บ้านแพ พรสำราญ หินเหล็กไฟ ตูมใหญ่ หนองขมาร กระสัง ลำดวน สองชั้น สูงเนิน หนองเต็ง เมืองไผ่ ชุมแสง บ้านปรือ ห้วยสำราญ กันทรารมย์ ศรีภูมิ นางรอง สะเดา ชุมแสง หนองโบสถ์ หนองกง ถนนหัก หนองไทร ก้านเหลือง บ้านสิงห์ ลำไทรโยง ทรัพย์พระยา หนองยายพิมพ์ หัวถนน ทุ่งแสงทอง หนองโสน หนองกี่ เย้ยปราสาท เมืองไผ่ ดอนอะราง โคกสว่าง ทุ่งกระตาดพัฒนา ทุ่งกระเต็น ท่าโพธิ์ชัย โคกสูง บุกระสัง ละหานทราย ตาจง สำโรงใหม่ หนองแวง หนองตะครอง โคกว่าน ประโคนชัย แสลงโทน บ้านไทร ละเวี้ย จรเข้มาก ปังกู โคกย่าง โคกม้า ไพศาล ตะโกตาพิ เขาคอก หนองบอน โคกมะขาม โคกตูม ประทัดบุ สี่เหลี่ยม บ้านกรวด โนนเจริญ หนองไม้งาม ปราสาท สายตะกู หินลาด บึงเจริญ จันทบเพชร เขาดินเหนือ พุทไธสง มะเฟือง บ้านจาน บ้านเป้า บ้านแวง บ้านยาง หายโศก ลำปลายมาศ หนองคู แสลงพัน ทะเมนชัย ตลาดโพธิ์ หนองกะทิง โคกกลาง โคกสะอาด เมืองแฝก บ้านยาง ผไทรินทร์ โคกล่าม หินโคน หนองบัวโคก บุโพธิ์ หนองโดน สตึก นิคม ทุ่งวัง เมืองแก หนองใหญ่ ร่อนทอง ดอนมนต์ ชุมแสง ท่าม่วง สะแก สนามชัย กระสัง ปะคำ ไทยเจริญ หนองบัว โคกมะม่วง หูทำนบ นาโพธิ์ บ้านคู บ้านดู่ ดอนกอก ศรีสว่าง สระแก้ว ห้วยหิน ไทยสามัคคี หนองชัยศรี เสาเดียว เมืองฝ้าย สระทอง จันดุม โคกขมิ้น ป่าชัน สะเดา สำโรง ห้วยราช สามแวง ตาเสา บ้านตะโก สนวน โคกเหล็ก เมืองโพธิ์ ห้วยราชา โนนสุวรรณ ทุ่งจังหัน โกรกแก้ว ดงอีจาน ชำนิ หนองปล่อง เมืองยาง ช่อผกา ละลวด โคกสนวน หนองแวง ทองหลาง แดงใหญ่ กู่สวนแตง หนองเยือง โนนดินแดง ส้มป่อย ลำนางรอง บ้านด่าน ปราสาท วังเหนือ โนนขวาง แคนดง ดงพลอง สระบัว หัวฝาย เจริญสุข ตาเป๊ก อีสานเขต ถาวร ยายแย้มวัฒนา