รหัสไปรษณีย์ จังหวัดลำปาง

Lampang Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดลำปาง
เวียงเหนือ หัวเวียง สวนดอก สบตุ๋ย พระบาท ชมพู กล้วยแพะ ปงแสนทอง บ้านแลง บ้านเสด็จ พิชัย ทุ่งฝาย บ้านเอื้อม บ้านเป้า บ้านค่า บ่อแฮ้ว ต้นธงชัย นิคมพัฒนา บุญนาคพัฒนา บ้านดง นาสัก จางเหนือ แม่เมาะ สบป้าด ลำปางหลวง นาแก้ว ไหล่หิน วังพร้าว ศาลา เกาะคา นาแส่ง ท่าผา ใหม่พัฒนา ทุ่งงาม เสริมขวา เสริมซ้าย เสริมกลาง หลวงเหนือ หลวงใต้ บ้านโป่ง บ้านร้อง ปงเตา นาแก บ้านอ้อน บ้านแหง บ้านหวด แม่ตีบ แจ้ห่ม บ้านสา ปงดอน แม่สุก เมืองมาย ทุ่งผึ้ง วิเชตนคร ทุ่งฮั้ว วังเหนือ วังใต้ ร่องเคาะ วังทอง วังซ้าย วังแก้ว วังทรายคำ ล้อมแรด แม่วะ แม่ปะ แม่มอก เวียงมอก นาโป่ง แม่ถอด เถินบุรี แม่พริก ผาปัง แม่ปุ พระบาทวังตวง แม่ทะ นาครัว ป่าตัน บ้านกิ่ว บ้านบอม น้ำโจ้ ดอนไฟ หัวเสือ วังเงิน สันดอนแก้ว สบปราบ สมัย แม่กัวะ นายาง ห้างฉัตร หนองหล่ม เมืองยาว ปงยางคก เวียงตาล แม่สัน วอแก้ว เมืองปาน บ้านขอ ทุ่งกว๋าว แจ้ซ้อน หัวเมือง