รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครสวรรค์

Nakhon Sawan Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดนครสวรรค์
ปากน้ำโพ กลางแดด เกรียงไกร แควใหญ่ ตะเคียนเลื่อน นครสวรรค์ตก นครสวรรค์ออก บางพระหลวง บางม่วง บ้านมะเกลือ บ้านแก่ง พระนอน วัดไทร หนองกรด หนองกระโดน หนองปลิง บึงเสนาท โกรกพระ ยางตาล บางมะฝ่อ บางประมุง นากลาง ศาลาแดง เนินกว้าว เนินศาลา หาดสูง ชุมแสง ทับกฤช พิกุล เกยไชย ท่าไม้ บางเคียน หนองกระเจา พันลาน โคกหม้อ ไผ่สิงห์ ฆะมัง ทับกฤชใต้ หนองบัว หนองกลับ ธารทหาร ห้วยร่วม ห้วยถั่วใต้ ห้วยถั่วเหนือ ห้วยใหญ่ ทุ่งทอง วังบ่อ ท่างิ้ว บางตาหงาย หูกวาง อ่างทอง บ้านแดน บางแก้ว ตาขีด ตาสัง ด่านช้าง หนองกรด หนองตางู บึงปลาทู เจริญผล มหาโพธิ เก้าเลี้ยว หนองเต่า เขาดิน หัวดง ตาคลี ช่องแค จันเสน ห้วยหอม หัวหวาย หนองโพ หนองหม้อ สร้อยทอง ลาดทิพรส พรหมนิมิต ท่าตะโก พนมรอก หัวถนน สายลำโพง วังมหากร ดอนคา ทำนบ วังใหญ่ พนมเศษ หนองหลวง โคกเดื่อ สำโรงชัย วังน้ำลัด ตะคร้อ โพธิ์ประสาท วังข่อย นาขอม ไพศาลี พยุหะ เนินมะกอก นิคมเขาบ่อแก้ว ม่วงหัก ยางขาว ย่านมัทรี เขาทอง ท่าน้ำอ้อย น้ำทรง เขากะลา สระทะเล ลาดยาว ห้วยน้ำหอม วังม้า วังเมือง สร้อยละคร มาบแก หนองยาว หนองนมวัว บ้านไร่ เนินขี้เหล็ก ศาลเจ้าไก่ต่อ สระแก้ว ตากฟ้า ลำพยนต์ สุขสำราญ หนองพิกุล พุนกยูง อุดมธัญญา เขาชายธง แม่วงก์ แม่เล่ย์ วังซ่าน เขาชนกัน แม่เปิน ชุมตาบง ปางสวรรค์