รหัสไปรษณีย์ จังหวัดปัตตานี

Pattani Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดปัตตานี
สะบารัง อาเนาะรู จะบังติกอ บานา ตันหยงลุโละ คลองมานิง กะมิยอ บาราโหม ปะกาฮะรัง รูสะมิแล ตะลุโบะ บาราเฮาะ ปุยุด โคกโพธิ์ มะกรูด บางโกระ ป่าบอน ทรายขาว นาประดู่ ปากล่อ ทุ่งพลา ท่าเรือ นาเกตุ ควนโนรี ช้างให้ตก เกาะเปาะ คอลอตันหยง ดอนรัก ดาโต๊ะ ตุยง ท่ากำชำ บ่อทอง บางเขา บางตาวา ปุโละปุโย ยาบี ลิปะสะโง ปะนาเระ ท่าข้าม บ้านนอก ดอน ควน ท่าน้ำ คอกกระบือ พ่อมิ่ง บ้านกลาง บ้านน้ำบ่อ มายอ ถนน ตรัง กระหวะ ลุโบะยิไร ลางา กระเสาะ เกาะจัน ปะโด สาคอบน สาคอใต้ สะกำ ปานัน ตะโละแมะนา พิเทน น้ำดำ ปากู ตะลุบัน ตะบิ้ง ปะเสยะวอ บางเก่า บือเระ เตราะบอน กะดุนง ละหาร มะนังดาลำ แป้น ทุ่งคล้า ไทรทอง ไม้แก่น ตะโละไกรทอง ดอนทราย ตะโละ ตะโละกาโปร์ ตันหยงดาลอ ตันหยงจึงงา ตอหลัง ตาแกะ ตาลีอายร์ ยามู บางปู หนองแรต ปิยามุมัง ปุลากง บาโลย สาบัน มะนังยง ราตาปันยัง จะรัง แหลมโพธิ์ ยะรัง สะดาวา ประจัน สะนอ ระแว้ง ปิตูมุดี วัด กระโด คลองใหม่ เมาะมาวี กอลำ เขาตูม กะรุบี ตะโละดือรามัน ปล่องหอย แม่ลาน ม่วงเตี้ย ป่าไร่