รหัสไปรษณีย์ จังหวัดภูเก็ต

Phuket Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

อำเภอ/เขต รหัสไปรษณีย์
เมืองภูเก็ต 83000
กะทู้ 83120
ถลาง 83110