รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสกลนคร

Sakon Nakhon Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดสกลนคร
ธาตุเชิงชุม ขมิ้น งิ้วด่อน โนนหอม เชียงเครือ ท่าแร่ ม่วงลาย ดงชน ห้วยยาง พังขว้าง ดงมะไฟ ธาตุนาเวง เหล่าปอแดง หนองลาด ฮางโฮง โคกก่อง กุสุมาลย์ นาโพธิ์ นาเพียง โพธิไพศาล อุ่มจาน กุดบาก นาม่อง กุดไห พรรณา วังยาง พอกน้อย นาหัวบ่อ ไร่ ช้างมิ่ง นาใน สว่าง บะฮี เชิงชุม พังโคน ม่วงไข่ แร่ ไฮหย่อง ต้นผึ้ง วาริชภูมิ ปลาโหล หนองลาด คำบ่อ ค้อเขียว นิคมน้ำอูน หนองปลิง หนองบัว สุวรรณคาม วานรนิวาส เดื่อศรีคันไชย ขัวก่าย หนองสนม คูสะคาม ธาตุ หนองแวง ศรีวิชัย นาซอ อินทร์แปลง นาคำ คอนสวรรค์ กุดเรือคำ หนองแวงใต้ คำตากล้า หนองบัวสิม นาแต้ แพด ม่วง มาย ดงหม้อทอง ดงเหนือ ดงหม้อทองใต้ ห้วยหลัว โนนสะอาด หนองกวั่ง บ่อแก้ว อากาศ โพนแพง วาใหญ่ โพนงาม ท่าก้อน นาฮี บะหว้า สามัคคีพัฒนา สว่างแดนดิน คำสะอาด บ้านต้าย บงเหนือ โพนสูง โคกสี หนองหลวง บงใต้ ค้อใต้ พันนา แวง ทรายมูล ตาลโกน ตาลเนิ้ง ธาตุทอง บ้านถ่อน ส่องดาว ท่าศิลา วัฒนา ปทุมวาปี เต่างอย บึงทวาย นาตาล จันทร์เพ็ญ ตองโขบ เหล่าโพนค้อ ด่านม่วงคำ แมดนาท่ม บ้านเหล่า เจริญศิลป์ ทุ่งแก โคกศิลา หนองแปน บ้านโพน นาแก้ว นาตงวัฒนา บ้านแป้น เชียงสือ สร้างค้อ หลุบเลา โคกภู กกปลาซิว