รหัสไปรษณีย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Si Sa Ket Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดศรีสะเกษ
เมืองเหนือ เมืองใต้ คูซอด ซำ จาน ตะดอบ หนองครก โพนข่า โพนค้อ โพนเขวา หญ้าปล้อง ทุ่ม หนองไฮ หนองแก้ว น้ำคำ โพธิ์ หมากเขียบ หนองไผ่ ยางชุมน้อย ลิ้นฟ้า คอนกาม โนนคูณ กุดเมืองฮาม บึงบอน ยางชุมใหญ่ ดูน โนนสัง หนองหัวช้าง ยาง หนองแวง หนองแก้ว ทาม ละทาย เมืองน้อย อีปาด บัวน้อย หนองบัว ดู่ ผักแพว จาน คำเนียม บึงมะลู กุดเสลา เมือง สังเม็ก น้ำอ้อม ละลาย รุง ตระกาจ จานใหญ่ ภูเงิน ชำ กระแชง โนนสำราญ หนองหญ้าลาด เสาธงชัย ขนุน สวนกล้วย เวียงเหนือ ทุ่งใหญ่ ภูผาหมอก กันทรารมย์ จะกง ใจดี ดองกำเม็ด โสน ปรือใหญ่ สะเดาใหญ่ ตาอุด ห้วยเหนือ ห้วยใต้ หัวเสือ ตะเคียน นิคมพัฒนา โคกเพชร ปราสาท สำโรงตาเจ็น ห้วยสำราญ กฤษณา ลมศักดิ์ หนองฉลอง ศรีตระกูล ศรีสะอาด ไพรบึง ดินแดง ปราสาทเยอ สำโรงพลัน สุขสวัสดิ์ โนนปูน พิมาย กู่ หนองเชียงทูน ตูม สมอ โพธิ์ศรี สำโรงปราสาท ดู่ สวาย พิมายเหนือ สิ บักดอง พราน โพธิ์วงศ์ ไพร กระหวัน ขุนหาญ โนนสูง กันทรอม ภูฝ้าย โพธิ์กระสังข์ ห้วยจันทร์ เมืองคง เมืองแคน หนองแค จิกสังข์ทอง ด่าน ดู่ หนองอึ่ง บัวหุ่ง ไผ่ ส้มป่อย หนองหมี หว้านคำ สร้างปี่ กำแพง อี่หล่ำ ก้านเหลือง ทุ่งไชย สำโรง แขม หนองไฮ ขะยูง ตาเกษ หัวช้าง รังแร้ง แต้ แข้ โพธิ์ชัย ปะอาว หนองห้าง สระกำแพงใหญ่ โคกหล่าม โคกจาน เป๊าะ บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน เมืองหลวง กล้วยกว้าง ผักไหม จานแสนไชย ปราสาท โนนค้อ บก โพธิ์ หนองกุง เหล่ากวาง ศรีแก้ว พิงพวย สระเยาว์ ตูม เสื่องข้าว ศรีโนนงาม สะพุง น้ำเกลี้ยง ละเอาะ ตองปิด เขิน รุ่งระวี คูบ บุสูง ธาตุ ดวนใหญ่ บ่อแก้ว ศรีสำราญ ทุ่งสว่าง วังหิน โพนยาง โคกตาล ห้วยตามอญ ห้วยตึ๊กชู ละลม ตะเคียนราม ดงรัก ไพรพัฒนา เมืองจันทร์ ตาโกน หนองใหญ่ เสียว หนองหว้า หนองงูเหลือม หนองฮาง ท่าคล้อ พยุห์ พรหมสวัสดิ์ ตำแย โนนเพ็ก หนองค้า โดด เสียว หนองม้า ผือใหญ่ อีเซ กุง คลีกลิ้ง หนองบัวดง โจดม่วง