รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Surat Thani Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตลาด มะขามเตี้ย วัดประดู่ ขุนทะเล บางใบไม้ บางชนะ คลองน้อย บางไทร บางโพธิ์ บางกุ้ง คลองฉนาก ท่าทองใหม่ ท่าทอง กะแดะ ทุ่งกง กรูด ช้างซ้าย พลายวาส ป่าร่อน ตะเคียนทอง ช้างขวา ท่าอุแท ทุ่งรัง คลองสระ ดอนสัก ชลคราม ไชยคราม ปากแพรก อ่างทอง ลิปะน้อย ตลิ่งงาม หน้าเมือง มะเร็ต บ่อผุด แม่น้ำ เกาะพะงัน บ้านใต้ เกาะเต่า ตลาดไชยา พุมเรียง เลม็ด เวียง ทุ่ง ป่าเว ตะกรบ โมถ่าย ปากหมาก ท่าชนะ สมอทอง ประสงค์ คันธุลี วัง คลองพา ท่าขนอน บ้านยาง น้ำหัก กะเปา ท่ากระดาน ย่านยาว ถ้ำสิงขร บ้านทำเนียบ เขาวง พะแสง พรุไทย เขาพัง พนม ต้นยวน คลองศก พลูเถื่อน พังกาญจน์ คลองชะอุ่น ท่าฉาง ท่าเคย คลองไทร เขาถ่าน เสวียด ปากฉลุย นาสาร พรุพี ทุ่งเตา ลำพูน ท่าชี ควนศรี ควนสุบรรณ คลองปราบ น้ำพุ ทุ่งเตาใหม่ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนา ท่าเรือ ทรัพย์ทวี นาใต้ เคียนซา พ่วงพรมคร เขาตอก อรัญคามวารี บ้านเสด็จ เวียงสระ บ้านส้อง คลองฉนวน ทุ่งหลวง เขานิพันธ์ อิปัน สินปุน บางสวรรค์ ไทรขึง สินเจริญ ไทรโสภา สาคู ท่าข้าม ท่าสะท้อน ลีเล็ด บางมะเดื่อ บางเดือน ท่าโรงช้าง กรูด พุนพิน บางงอน ศรีวิชัย น้ำรอบ มะลวน หัวเตย หนองไทร เขาหัวควาย ตะปาน สองแพรก ชัยบุรี คลองน้อย ไทรทอง ตะกุกใต้ ตะกุกเหนือ