รหัสไปรษณีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Uttaradit Zip Code

*คลิกที่รหัสไปรษณีย์เพื่อคัดลอกเลขไปรษณีย์ได้

รหัสไปรษณีย์ตำบล ของ จังหวัดอุตรดิตถ์
ท่าอิฐ ท่าเสา บ้านเกาะ ป่าเซ่า คุ้งตะเภา วังกะพี้ หาดกรวด น้ำริด งิ้วงาม บ้านด่านนาขาม บ้านด่าน ผาจุก วังดิน แสนตอ หาดงิ้ว ขุนฝาง ถ้ำฉลอง วังแดง บ้านแก่ง หาดสองแคว น้ำอ่าง ข่อยสูง ท่าปลา หาดล้า ผาเลือด จริม น้ำหมัน นางพญา ร่วมจิต แสนตอ บ้านฝาย เด่นเหล็ก น้ำไคร้ น้ำไผ่ ห้วยมุ่น ท่าแฝก ฟากท่า สองคอน บ้านเสี้ยว สองห้อง ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก นาขุม บ่อเบี้ย ในเมือง บ้านดารา ไร่อ้อย ท่าสัก คอรุม บ้านหม้อ ท่ามะเฟือง บ้านโคน พญาแมน นาอิน นายาง ศรีพนมมาศ แม่พูล นานกกก ฝายหลวง ชัยจุมพล ไผ่ล้อม ทุ่งยั้ง ด่านแม่คำมัน ผักขวง บ่อทอง ป่าคาย น้ำพี้