รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Ban Mai Nong Sai, Aranyaprathet, Sa kaeo Zip Code

27120