รหัสไปรษณีย์ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Benchakhon, Khlong Hat, Sa kaeo Zip Code

27260