รหัสไปรษณีย์ ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Fak Huai, Aranyaprathet, Sa kaeo Zip Code

27120