รหัสไปรษณีย์ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Khlogn Kai Thuean, Khlong Hat, Sa kaeo Zip Code

27260