รหัสไปรษณีย์ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Khlong Thap Chan, Aranyaprathet, Sa kaeo Zip Code

27120