รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Mueang Phai, Aranyaprathet, Sa kaeo Zip Code

27120