รหัสไปรษณีย์ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Phak Kha, Watthana Nakhon, Sa kaeo Zip Code

27160