รหัสไปรษณีย์ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

Phra Phloeng, Khao Chakan, Sa kaeo Zip Code

27000