รหัสไปรษณีย์ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Sa Khwan, Mueang Sa Kaeo, Sa kaeo Zip Code

27000