รหัสไปรษณีย์ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Sai Diao, Khlong Hat, Sa kaeo Zip Code

27260