รหัสไปรษณีย์ ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

Sap Makrut, Khlong Hat, Sa kaeo Zip Code

27260