รหัสไปรษณีย์ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Ta Phraya, Ta Phraya, Sa kaeo Zip Code

27180