รหัสไปรษณีย์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo, Sa kaeo Zip Code

27000