รหัสไปรษณีย์ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Tha Kham, Aranyaprathet, Sa kaeo Zip Code

27120