รหัสไปรษณีย์ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Thap Phrik, Aranyaprathet, Sa kaeo Zip Code

27120