รหัสไปรษณีย์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Thap Rat, Ta Phraya, Sa kaeo Zip Code

27180