รหัสไปรษณีย์ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Thap Sadet, Ta Phraya, Sa kaeo Zip Code

27180