รหัสไปรษณีย์ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

Thap Thai, Ta Phraya, Sa kaeo Zip Code

27180